Slægtsforskning

Interessen for at vide noget om sin familiebaggrund er steget betydeligt inden for de senere år. 
Samtidigt hermed er det blevet meget lettere at dyrke denne hobby, da man i dag i stor udstrækning ikke mere behøver at tage på landsarkiverne, men kan sidde hjemme ved sin egen computer og slå op i kirkebøger, folketællinger og mange andre kilder.

Kirkebøgerne

På Vestlolland er kirkebøgerne gennemgående bevaret fra omkring 1730/40. 

Arkivet har kirkebøgerne i bogform for perioden 1814-92, mens ældre og nyere kirkebøger findes på mikrokort. 

Birket  1738 – 1891 (1755-1782 mangler)
Herredskirke-Løjtofte 1818 – 1891
Herredskirke  1892 – 1948
Løjtofte 1892-1948
Horslunde-Nordlunde 1747 – 1814 samt Horslunde 1814-1892
Horslunde 1892 – 1942
Nordlunde 1814 – 1933
Købelev  1750 – 1891 samt 1892-1947
Sandby  1771 – 1891 samt 1892-1949
Utterslev  1682 – 1891 samt 1892-1953
Vindeby  1737 – 1891 samt 1892-1944

Folketællingerne

Alle folketællingerne fra 1787 til 1911 findes som mikrofilm – enkelte også på mikrokort. 
Derudover har vi registre til folketællingerne 1787 – 1850. 

1787 – 1801 – 1834 – 1840 – 1845 – 1850 – 1855
1860 – 1870 – 1880 – 1890 – 1901 – 1906 – 1911 – 1921

Godsskifter på mikrofilm:

Baroniet Juellinge          1719 – 1850
Baroniet Vintersborg     1700 – 1740 samt 1760 – 1849
Lollands Nørre Herreds Skifteprotokol (Retsbetjenten)  1795 – 1920
Lolland Rytterdistrikts Skifteprotokol (Maribo amtskreds) 1722 – 1733
Bådesgård Gods  1780 – 1793 samt 1829 – 1844
Øllingsø Gods  1734 – 1850
Lundegård Gods  1723 – 1731
Knuthenborg Grevskab  1739 – 1823
Christiansæde Vestre Distrikt  –
(Pederstrup & Skelstofte godser)  1791 – 1850 

Pederstrup-Skelstofte fæsteprotokoller 1719 – 1850 på cd

Der er udarbejdet registre til flere af ovennævnte film. Eksempelvis har arkivet nu en database over Nørre Herreds skifter fra 1795-1900 omfattende ca. 14000 navne.