/slaegtsforskning.jpg

Slægtsforskning

Interessen for at vide noget om sin familiebaggrund er steget betydeligt inden for de senere år.
Samtidigt hermed er det blevet meget lettere at dyrke denne hobby, da man i dag i stor udstrækning ikke mere behøver at tage på landsarkiverne, men kan sidde hjemme ved sin egen computer og slå op i kirkebøger, folketællinger og mange andre kilder.

Kirkebøger

På Vestlolland er kirkebøgerne gennemgående bevaret fra omkring 1730/40.

Arkivet har kirkebøgerne i bogform for perioden 1814-92, mens ældre og nyere kirkebøger findes på mikrokort.

Birket  1738 - 1891 (1755-1782 mangler)
Herredskirke-Løjtofte 1818 - 1891
Herredskirke  1892 - 1948
Løjtofte 1892-1948
Horslunde-Nordlunde 1747 - 1814 samt Horslunde 1814-1892
Horslunde 1892 - 1942
Nordlunde 1814 - 1933
Købelev  1750 - 1891 samt 1892-1947
Sandby  1771 - 1891 samt 1892-1949
Utterslev  1682 - 1891 samt 1892-1953
Vindeby  1737 - 1891 samt 1892-1944

Folketællingerne

Alle folketællingerne fra 1787 til 1911 findes som mikrofilm - enkelte også på mikrokort.
Derudover har vi registre til folketællingerne 1787 - 1850.

1787 - 1801 - 1834 - 1840 - 1845 - 1850 - 1855
1860 - 1870 - 1880 - 1890 - 1901 - 1906 - 1911 - 1921

Godsskifter på mikrofilm:

Baroniet Juellinge          1719 - 1850
Baroniet Vintersborg     1700 - 1740 samt 1760 - 1849
Lollands Nørre Herreds Skifteprotokol (Retsbetjenten)  1795 - 1920
Lolland Rytterdistrikts Skifteprotokol (Maribo amtskreds) 1722 - 1733
Bådesgård Gods  1780 - 1793 samt 1829 - 1844
Øllingsø Gods  1734 - 1850
Lundegård Gods  1723 - 1731
Knuthenborg Grevskab  1739 - 1823
Christiansæde Vestre Distrikt  -
(Pederstrup & Skelstofte godser)  1791 - 1850

Pederstrup-Skelstofte fæsteprotokoller 1719 - 1850 på cd

Der er udarbejdet registre til flere af ovennævnte film. Eksempelvis har arkivet nu en database over Nørre Herreds skifter fra 1795-1900 omfattende ca. 14000 navne.
 

Links 

www.arkivalieronline.dk
Originalkilder: Kirkebøger, folketællinger, skiftearkivalier, brandforsikringsarkivalier, tingbøger m. v.

www.ddd.dda.dk
Dansk Demografisk Database, hvorfra man kan søge efter personer i indtastede folketællinger (og enkelte kirkebøger). Der kommer hele tiden nye indtastninger.
Henvisninger til andre databaser, bl. a. ind- og udvandrer-databaser.
Databaserne er ikke originalkilder, men kun gode hjælpemidler til søgning i de originale kilder.

www.sa.dk
Statens Arkivers hjemmeside.
Herfra kan man via Daisy søge og bestille arkivalier i Statens Arkivers samlinger.
Der er mange gode links og henvisninger, se bl. a. under ”Mest brugte arkivalier” og ”Temaer til inspiration”.

www.slaegtogdata.dk
DIS-Danmarks hjemmeside. DIS står for Data I Slægtsforskning.
Siden rummer bl. a. et slægtsforskerforum og giver adgang til mange digitale kilder, en stor linksamling, medlemmers hjemmesider og mange andre ting.
Man skal være medlem for at få fuldt udbytte af hjemmesiden.

www.familysearch.org
Mormonernes database. Indeholder et stort antal indtastede navne – også danske.
Kan være et godt hjælpemiddel til søgning i originalkilder.

www.ancestry.com
Verdens største slægtshistoriske hjemmeside. Links til kilder m. v. fra hele verden.
Betalingsside.

/InfoHistoriskAtlas.jpg
 
/InfoArkibas.jpg
 
/InfoIndlevering.jpg
 
Log ind | ©Abedroad Studie | CMS vejleding