Ravnsborg Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de lokalhistoriske værdier i lokalområdet samt i øvrigt at virke som støtteforening for Arkivet i Købelev.

Foreningen har igennem 20 år udgivet bladet “Lokalhistorien” det er blevet til 32 blade. Alle kan læses på arkivet eller købes for 30 kr. pr. stk.

Et medlemsskab af foreningen koster 60 kr. for enlige og 80 kr. for par.

reol med medlemsblade

Hvis du ønsker at blive medlem af støtteforeningen kan du henvende dig på Ravnsborg lokalhistoriske arkiv,  til Formanden Klaus Balch Sørensen eller kassereren Allis Poulsen