Vindeby mølle i sol

Juni: Mølledag

Over hele landet er der National Mølledag d. 3. søndag i Juni måned I Vindeby bliver dagen fejret hver år med et fint program, som er bragt i avisen. Der er gratis adgang for alle og der er tradition for godt vejr! Billedet viser Vindeby Mølle på en flot dag i 2008 Allis Poulsenarkivmedarbejder

Thorslunde Havn

Ravnsborg Lokalhistoriske Forening

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til de lokalhistoriske værdier i lokalområdet samt i øvrigt at virke som støtteforening for Arkivet i Købelev. Foreningen har igennem 20 år udgivet bladet “Lokalhistorien” det er blevet til 32 blade. Alle kan læses på arkivet eller købes for 30 kr. pr. stk. Et medlemsskab af foreningen koster 60 …

Læs mereRavnsborg Lokalhistoriske Forening